HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเชิญชวนเยาวชนไทยบวชสามเณร
  ในช่วงที่เด็กๆจากโรงเรียนต่างๆ เริ่มทยอยปิดเทอม ทางคณะะสงฆ์วัดพระเชตุพนก็ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทยขึ้นมา นั่นก็คือกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และในขณะนี้ทางวัดพระเชตุพนกำลังรับสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

    สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน  โทรศัพท์ ๐๒.๒๒๖-๔๘๘๗,หรือ สำนักงานวัดพระเชตุพน ตึกกวีเหวียนระวี  โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๐๓๓๕

วันที่ 28/12/2561

กิจกรรมบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

                  เวลา ๑๒.๔๕ น.   ผู้บวชเนกขัมมจารี พร้อมกันข้างระเบียงพระอุโบสถ

                  เวลา ๑๓.๐๐ น.    พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานในพิธี ถึงพระอุโบสถ

                                    -    ผู้แทนผู้บวชเนกขัมมจารี จุดเทียนธูป และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

                                    -    กล่าวคำขอบวช และอาราธนาศีล ๘ พร้อมกัน และรับฟังโอวาทเบื้องต้น เข้าถวายสักการะประธาน

                  เวลา ๑๔.๐๐ น.    พระอุดรคณารักษ์ ปฐมนิเทศ ณเต้นสวดมนต์

                  เวลา ๑๖.๓๐ น.    ทำวัตรสวดมนต์แปล ณ เต้นสวดมนต์

                  เวลา ๑๗.๐๐ น.    แยกกลุ่มปฏิบัติธรรมเดินจงกรม มีพระอาจารย์ นำการปฏิบัติ

                  เวลา ๒๐.๐๐ น.     ขึ้นสู่พระอุโบสถ เพื่อฟังธรรมและเจริญพระกรรมฐาน พระครูฌานวิรัต นำปฏิบัติ

                  เวลา ๒๑.๐๐ น.     พักผ่อนทำกิจส่วนตัว บำเพ็ญพระกรรมฐาน ณ ที่พักของตน

วันที่ 28/12/2561