HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


อัพเดทสามเณรน้อย ในโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘เป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วที่เยาวชนตัวน้อยๆ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมรังสี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

      ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๘ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และพระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังให้กับคณะพระวิทยากรและคณะสามเณรอย่างใกล้ชิด

วันที่ 28/12/2561

กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น.ของวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรมโดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัมนธรรม นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ร่วมกันแถลงข่าวสงกรานต์ "สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า" ที่ได้จัดขึ้นบริเวณลานน้ำตกใกล้พระวิหารพระพุทธไสยยาส วัดพระเชตุพน  

     ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนให้การต้อนรับคณะผู้แถลงข่าวและสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

วันที่ 28/12/2561