HOME / News / • พระปาติโมกข์ : ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วัดพระเชตุพน •

• พระปาติโมกข์ : ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วัดพระเชตุพน •


วันที่ 03/07/2566
วันนี้ (๒ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน, เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดพระเชตุพน ทำวัตรเย็น และทำอุโบสถกรรม (พระปาติโมกข์) สาธยายโดย พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี ป.ธ.๙ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดพระเชตุพน สอบทาน โดย พระครูอาคมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม