HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• พระราชศรัทธาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า •

วันนี้ (๒๗ มิ.ย. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารเพล ไทยธรรม ย่าม โดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี มาถวายแด่พระมหาเถระ พระสังฆาธิการ ในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๖
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ พร้อมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค พระเถรานุเถระ รับถวายภัตตาหาร ไทยธรรมพระราชทาน ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/06/2566

• บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ •

• บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ •
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดรับงานไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึก แล้วสมเด็จพระธีรญาณมุนีถวายศีล สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายน้ำสรงแด่สมเด็จพระสังฆราช ถวายพัดรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.ชั้น ๑ พุ่มดอกบัว และผ้าไตร ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ขณะเดียวกัน วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายน้ำสรง พุ่มดอกบัว และผ้าไตรแด่สมเด็จพระสังฆราช เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำเนินกลับ

พัดรัตนาภรณ์ เป็นพัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ตามนัยแห่งเหรียญรัตนาภรณ์ประจำรัชกาล อันเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์ ด้วยพระมหากรุณาตามพระราชอัธยาศัย เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงพระราชศรัทธาเคารพนับถือและทรงคุ้นเคยเป็นการส่วนพระองค์โดยเฉพาะ ในทำนองเดียวกันกับการพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่บุคคลทางฝ่ายอาณาจักร นอกจากนี้ยังทรงพระราชอุทิศถวายพัดดังกล่าวแด่พระพุทธรูปสำคัญเพื่อเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

พัดรัตนาภรณ์จัดเป็นพัดยศชนิดหนึ่ง ใช้ได้เฉพาะพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเท่านั้น และใช้เฉพาะเมื่อถวายอนุโมทนาในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลเพียงงานเดียว ลักษณะของพัดเป็นพัดหน้านาง ลวดลายพัดจำลองมาจากลวดลายของเหรียญรัตนาภรณ์ในแต่ละรัชกาล และมีการแบ่งลำดับชั้นของพัดเช่นเดียวกับเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชศรัทธาโปรดให้สร้างพัดรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.ชั้น ๑ ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นเล่มแรกในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นการถวายครั้งปฐมฤกษ์ในงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ 28/06/2566

• พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ •

วันนี้ (๒๖ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานนำพระเถระ พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพน เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระกุศลแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/06/2566

• พิธีทำบุญถวายพระกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ •

วันนี้ (๒๖ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน รวม ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ กล่าวสัมโมทนียกถา นำเจริญจิตตภาวนา และรับบิณฑบาต ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล และพิธีลงนามถวายสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีนางชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ โดมฉันภัตตาหาร (หน้าอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย) ภายในพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28/06/2566

• ถวายพระเกียรติคุณ "พระราชพุทธมามกาภิบาล" •

วันนี้ (๒๔ มิ.ย. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชา พระราชทานวโรกาสให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะที่ปรึกษาสูงสุดขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.), นายเทิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พร้อมนายพัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคณะผู้แทนขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เข้าเฝ้าถวายพระเกียรติคุณพระราชสมัญญานาม "พระราชพุทธมามกาภิบาล อัครศาสนูปถัมภก" เพื่อสืบสานการเจริญพุทธศาสนสัมพันธ์ ณ พระราชตำหนักสิริมงคล ในพระบรมราชวังจตุรมุขสิริมงคล ราชธานีพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 26/06/2566

• บรรยายพิเศษอบรมพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๖ •

วันนี้ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ บรรยายพิเศษถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๖ โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในฐานะประธานสมัชชามหาคณิสสร เป็นประธานอำนวยการ พร้อมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และพระเถรานุเถระ ร่วมดำเนินการฝึกซ้อมหรืออบรม
การนี้ มีพระสังฆาธิการที่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าคณะภาค ๑๘ ภาค จำนวน ๓๔๔ รูป และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จำนวน ๕ รูป รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔๙ รูป เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
_______________________________________
สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
President of the Regulatory Office for Overseas Dhammaduta Bhikkhus, Wat Phra Chettuphon, Bangkok

วันที่ 25/06/2566

• ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ •

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รองประธานอนุกรรมการ พร้อมที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อทราบแนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และพิจารณารับรองผลงานของผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
#วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ 25/06/2566

" โครงการพลังชุมชน โดย SCG "วันนี้ (๒๐ มิ.ย. ๖๖) ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ฝ่ายเผยแผ่ ต้อนรับคณะจากโครงการพลังชุมชน โดย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก ๑๔ จังหวัดทั่วประเทศ นำโดย ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ

การนี้ พระเทพวัชราจารย์ ประธานฝ่ายเผยแผ่ เมตตาบรรยายธรรม ณ ศาลาการเปรียญ จากนั้นคณะได้ทัศนศึกษาชมพุทธศิลป์ ทั่วพระอาราม โดย มี พระมหานพรัตน์ เลขานุการฝ่ายเผยแผ่ และ พระมหามังกร ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเผยแผ่ เป็นพระวิทยากรนำชม

#ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน #แผนกทัศนศึกษา #วัดโพธิ์ท่าเตียน

วันที่ 21/06/2566

• อุปสัมปทานุสรณ์ "ฐิติธีโร" •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มอบถวายให้
พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรโมลี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
ปฏิบัติหน้าที่ พระอุปัชฌาย์

พระมหานรินทร์ อภิฉนฺโท ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
พระกรรมวาจาจารย์

พระอุดรคณารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
พระอนุสาวนาจารย์

โดยมีนายฐานพัฒน์ - นางอรณิชา หาญเลิศประเสริฐ
โยมพ่อ โยมแม่ ครอบครัว ญาติมิตร ร่วมอนุโมทนา

ในการอุปสมบท นายภีมพล หาญเลิศประเสริฐ
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นเวลา ๑ เดือน
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 20/06/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม