HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


พระราชศรัทธาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

 
วันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร อธิบดีกรมมหาดเล็ก ๙๐๔ เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานมาถวายแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
+60
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
7676
 
 

วันที่ 26/01/2566

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบนมัสการถวายสักการะ 

 
วานนี้ (๒๔ ม.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รับถวายสักการะในการที่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะ เข้ากราบถวายสักการะ พร้อมถวายภัตตาหารเพล
 
ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้สนทนาหารือแนวทางการบูรณปฏิสังขรณ์ตำหนักวาสุกรี หอสมุดสันติวัน อาคารตึกกวี เหวียนระวี การพัฒนาพระอารามวัดพระเชตุพน และการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดยานนาวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมเมตตาอำนวยพรการปฏิบัติราชการ ณ กุฏิสมเด็จเจริญอักษร คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงแทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25/01/2566

วัดโพธิ์ พร้อมรับรองนักท่องเที่ยวนานาชาติ

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมตตาให้คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน
โดย พระเทพวัชราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่
มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล)
รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่


ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD
สื่อสารแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับพุทธศาสนิกชน
และนักท่องเที่ยวนานาชาติ ผู้ประสงค์เดินทางเข้ามา
เยี่ยมชมพระอาราม โดยวัดพระเชตุพนเตรียมความพร้อม
อำนวยการบริการรับรองนักท่องเที่ยวนานาชาติ 
เพื่อให้ทุกท่านเกิดความปลอดภัยและมีความมั่นใจ
ในการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม จิตรกรรม วรรณกรรม
และทัศนศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในพระอาราม
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25/01/2566

สอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ส่วนภูมิภาค

 
สนามสอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันนี้ (๒๓ ม.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในการเปิดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นสนามสอบ ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ส่วนภูมิภาค (คณะสงฆ์หนกลาง) จำนวน ๓๕๘ รูป รวม ๒๙ สำนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
ในการนี้ พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระเถรานุเถระ และผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเยี่ยมสนามสอบ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25/01/2566

ถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน สนามสอบวัดพระเชตุพน

 
วันนี้ (๒๓ ม.ค. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง เชิญภัตตาหารเพล - น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทานโดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี มาถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ส่วนภูมิภาค (คณะสงฆ์หนกลาง) รวม ๒๙ สำนักเรียน จำนวน ๓๕๘ รูป ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สนามสอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธิราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน พร้อมพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร รับถวายภัตตาหาร - น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25/01/2566

วัดโพธิ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๓ ม.ค. ๖๖

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในค่ำคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนไหว้พระขอพร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต โดยรอบลานวัดโพธิ์ อาทิ พระอุโบสถ  พระวิหารพุทธไสยาส และพระวิหารทั้ง ๔ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน รับน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓ มกราคม ๒๕๖๖  

นอกจากนี้ทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้มีกำหนดการเพื่อจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เริ่มต้นโดยมีกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ การสวดโอเอ้วิหารราย การแสดงนาฏศิลป์ การร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การบรรเลงดนตรีไทย จากคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และจิตอาสา

จากนั้นในเวลา ๒๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๕๙ รูป โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์มงคล ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

และในเวลา ๒๓.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ทำการต่อไฟพระฤกษ์ประทาน เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจุดเทียนมงคล และพุทธศาสนิกชนรับฟังสัมโมทนียกถามงคลปีใหม่ ในเวลา ๐๐.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ทำการลั่นฆ้องชัย รับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ จำนวน ๙ ครั้ง และจะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป ในรุ่งเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๒๒๒ ๗๘๓๑

วันที่ 27/12/2565


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม