HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยUtahเยี่ยมชมวัดโพธิ์ [08.06.2015]     เมื่อบ่ายวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ  นายกองค์กรนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยประธาน ผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Utah State ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมความสวยงามของวัดพระเชตุพน ในการนี้พระสุธีธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้นำชม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวัดโพธิ์ ซึ่งถือเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญยิ่งของเมืองไทย

วันที่ 28/12/2561

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา [29.05.2015]     ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของโลก      การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ช่วงเช้า เช่น การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา  การแข่งขันสวดมนต์หมู่  สวดโอ้เอ้วิหารราย และการเวียนทียนรอบพระอุโบสถ ที่จะเริ่มเวียนเทียนในเวลา ๒๐.๐๐ น. ในการนี้จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมกัน 

วันที่ 28/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม