HOME / News / พิธีมอบประกาศนียบัตร รร.แพทย์แผนโบราณ

พิธีมอบประกาศนียบัตร รร.แพทย์แผนโบราณ


วันที่ 06/05/2566


 
วานนี้ (๒๙ เม.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน หลักสูตรแพทย์แผนไทย ได้แก่ หลักสูตรเวชกรรม, เภสัชกรรม, และนวดแผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
การนี้ อาราธนาพระเทพวัชราจารย์, พระราชจริยาภรณ์ พร้อมพระเถรานุเถระ วัดพระเชตุพน รวม ๙ รูป เจริญชัยมงคาถา โดยมี นายเสรัชย์ ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน ท่านผู้มีเกียรติ และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ไฟล์ภาพผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
https://drive.google.com/.../1XCc7h0I21ENZiQtT_FfJZfd...


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม