HOME / News / • พิธีทำบุญอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •

• พิธีทำบุญอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •


วันที่ 24/04/2566


• พิธีทำบุญอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •
วันนี้ (๒๑ เม.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป งาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนสมาคมองค์กรศาสนิกสัมพันธ์ ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม