HOME / News / • โรงเรียนจิตรลดา ถวายเทียนพรรษา •

• โรงเรียนจิตรลดา ถวายเทียนพรรษา •


วันที่ 21/07/2566


วันนี้ (๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ฝ่ายเผยแผ่ ต้อนรับผู้แทนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจิตรลดา เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

การนี้ พระเทพวัชราจารย์ ประธานฝ่ายเผยแผ่ มอบหมายให้ พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการฝ่ายเผยแผ่ และคณะ นำประกอบพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
#วัดโพธิ์ท่านเตียนwatpho #โรงเรียนจิตรลดา #พิธีถวายเทียนพรรษา
#วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม