HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ ๑๐

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ถวายพระราชกุศล

 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

------------------

กำหนดการ

 

เวลา ๑๕.๕๐ น.        - พระภิกษุสามเณรวัดพระเชตุพน คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัย

                             เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน คณะผู้

                             ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและประชาชนทั่วไป พร้อมกัน ณ พระ

                             อุโบสถวัดพระเชตุพน

เวลา ๑๖.๐๐ น.        - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานจุดธูปเทียนบูชา

                             พระรัตนตรัย

                           - ประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดกรวยถวายสักการะ พระบรมฉายา

                             ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                           - ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ถวายเครื่องสักการะ พระเทพวีราภรณ์   

                           - พิธีกร นำสมาทานศีล/ ประธานสงฆ์ให้ศีล

                           - พระสงฆ์ ๑๔๙ รูป และสามเณร ๔๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจัก

                             กัปปวัตตนสูตร   

                           - เจริญจิตภาวนา

                           -ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณร

                           - กรวดน้ำรับพร

                           - เป็นเสร็จพิธี

 

         ขอเรียนเชิญ/เจริญพร สาธุชนทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเจริญจิตภาวนาตามกำหนดการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 

---------------------------                                               

วันที่ 23/07/2562

ประกาศผลการแข่งขัน ! กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 62
https://drive.google.com/file/d/1LCa8B8eVyBpnwEGnImOjODs_g4XKaGzo/view?usp=sharing


ขอเชิญทุกสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๒
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป
-------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด ระเบียบการการแข่งขันทั้งหมด พร้อมใบสมัคและหนังสือเชิญ
... คลิ๊กที่นี้ ...
-------------------------------------------------------------


อนึ่งปีนี้ สามารถสมัครออนไลน์ ผ่านไลน์ได้โดยไม่ต้องรอลายเซ็นผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจ
แต่ให้นำเอกสารมายืนยันในวันแข่งขันด้วยทุกโรงเรียน

วิธีการ ใช้เว็บเบาร์เซอร์ในมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น กูเกิล โครม , ซาฟารี อื่น ๆ
พิมพ์และเปิดลิงค์ด้านล่างที่ต้องการสมัคร กรอกใบสมัคร กดส่ง

1. โต๊ะหมู่ 9
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8cNii0pT6_zeYjXxk8mysAZarZ59IZz-Eu_qKJ2V64Cqs2Q/viewform?usp=sf_link

2. โคมแขวน
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGRGjrBukAgkEFehlDWxLNTxqUl07C3WUX4TSMHdIHwM-9gQ/viewform?usp=sf_link

3. สรภัญญะประถม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnizf4Vic4iQwZwfkTVBCpXCvXXr2P-M_6cBMufznYeVnUZA/viewform?usp=sf_link

4. สรภัญญะมัธยม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNvHC9MUTG3ggwBMRv3gImbEprZUoGDAglF3oFZck6UXghnw/viewform?usp=sf_link

5. สรภัญญะปฐมวัย
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJj48YIyCcUN-MdLS1Hc6BEgPG6ef_iTB9zEizBicmfcAGsg/viewform?usp=sf_link

6. วาดภาพประถม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBjTvHYt_ePtmo0_yQ27VEVsSkFKy_NjXOPPo5Nh9OeTXlpw/viewform?usp=sf_link

7. วาดภาพมัธยม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfReXa7MQpRa0hVlp3hsmvrMbR27OgGqLgisTMmeBMLREIQ8g/viewform?usp=sf_link


---------------------------------------
หัวข้อการวาดภาพทั้ง 2 ระดับ ... คลิ๊กที่นี้ ...
---------------------------------------


8. ตอบปัญหาประถม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ze7KKVLKMw8ZR39cMSsy6xOF3ym65kqv3QWEa9toZxiNww/viewform?usp=sf_link

9. ตอบปัญหามัธยม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfylJ0aaz7XfPQ4MT08EXqrjcpCAme1WF0g5SvTq6RvO7Xxxg/viewform?usp=sf_link

10. โอ้เอ้ประถม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEY3NH2t5kF6eVBKK1MREjYWxIyIJumINkog3ddyjqXoPAyQ/viewform?usp=sf_link

11. โอ้เอ้มัธยม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uWb45ZYRj4hx_Xg7-1yzKhmTA-wz378ZhXPFsskhHF2ujg/viewform?usp=sf_link

12. บรรยายธรรม
ใบสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUJ9II7UkL2gRKZ3lRWWE9J03CmmR7jWfAeZCSS3vK_gb8zw/viewform?usp=sf_link


หมายเหตุ ทางวัดกำลังดำเนินการของพระราชทานถ้วยรางวัลฯ ส่วนจดหมายจะดำเนินการส่งไม่เกินวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒ 

ติดต่อประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พระปลัดณัฐพล ขนฺติโก ๐๘๔ ๗๗๙ ๑๗๕๔
นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘๑ ๖๑๕ ๖๗๕๕

วันที่ 15/07/2562

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา

กำหนดการ
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
“วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

 

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     เวลา ๐๖.๐๐ น.       รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม) พร้อมกัน (พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้)

     เวลา ๐๗.๐๐ น.       ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

     เวลา ๐๘.๔๐ น.       - ประธานในพิธีถึงมณฑลพิธี

                                 - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าว

  สัมโมทนียกถา

                                 - ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพวีราภรณ์

                                 - พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ  นายกสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน กล่าวรายงาน

                                 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                                 - ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติรับของที่ระลึกจากพระเทพวีราภรณ์

                                 - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

                                      การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

                                           - ระดับประถมศึกษาสาย A แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลี(รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับประถมศึกษาสาย B แข่งขันที่ ศาลาพระธรรมปัญญาบดี (รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับมัธยมศึกษาสาย A แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์ (รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับมัธยมศึกษาสาย B แข่งขันที่ พระวิหารพระโลกนาถ (รอบคัดเลือก)

                                      การประกวดวาดภาพระบายสี

                                           - ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แข่งขันที่ในพระระเบียง

                                             พระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

                                      การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

                                                - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ เต็นท์ลานหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ        

                                                วัดพระเชตุพน

 

                                      การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

                                           - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ เวทีกลาง หน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ

                                      การประกวดบรรยายธรรม

                                                - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่เวทีหน้าศาลาเลื่อนศักดิ์  เจียมอุดม

                                

     เวลา ๑๑.๐๐ น.       พระอาจารย์ฉันภัตตาหารเพล พักรับประทานอาหาร

     เวลา ๑๒.๐๐ น.       เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท (ต่อ)

     เวลา ๑๓.๐๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดการตั้งโต๊ะหมู่บูชา

     เวลา ๑๔.๐๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดโคมแขวน

     เวลา ๑๔.๓๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี

     เวลา ๑๖.๓๐ น.       ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท) ณ เวทีกลาง

 

 
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

            เวลา ๐๖.๐๐ น.               รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม) พร้อมกัน (พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้)

            เวลา ๐๗.๐๐ น.               ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

            เวลา ๐๘.๔๐ น.              - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ถึงมณฑลพิธี จุดธูป เทียน   บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวสัมโมทนียกถา

                                            - ถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพวีราภรณ์

                                            - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (รอบชิงชนะเลิศ)

     - ระดับปฐมวัย  แข่งขันที่เวทีกลาง หน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ

     - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

     - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์

การประกวดโอ้เอ้วิหารราย

     - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาพระธรรมปัญญาบดี

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

     - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ เต็นท์ลานหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน

การประกวดบรรยายธรรมรอบชิงชนะเลิศ

     - ระดับมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศ เวทีหน้าศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม

เวลา ๑๑.๐๐ น.              พระอาจารย์ฉันภัตตาหารเพล พักรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๐๐ น.               เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท (ต่อ)

เวลา ๑๖.๓๐ น.               ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท) ณ เวทีกลาง มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

ในระดับต่างๆ เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วันที่ 18/05/2562

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒

*โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๒ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๒
________________________

*ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
-เป็นชายอายุตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ ปี
-ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
-ไม่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
-ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
-สามารถเข้ารับการอบรมจนสิ้นสุดโครงการ
-รับจำนวนจำกัด (๙๙คน)
*
ดาวน์โหลดใบสมัคร
________________________

*ติดต่อประสานงาน/รับใบสมัคร
สำนักงานวัดพระเชตุพน (ตึกกวี)
โทร. 02-226-0335 โทรสาร. 02-226-0370

วันที่ 21/03/2562


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม