HOME / News / ประกาศเลื่อนกำหนดการ

ประกาศเลื่อนกำหนดการ


วันที่ 12/03/2563


ประกาศเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม