HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


พุทธศาสนิกชน เตรียมพร้อมจิตใจในการทำความดีในช่วงเดือนแห่งความสุข
     เดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความสุขเพราะคนทั่วโลกได้มีโอกาสส่งความปรารถดีและความสุขให้แก่กันและกัน   ในการนี้คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน นำโดยพระราชวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ขอเชิญญาติโยมและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่ทางวัดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

         ไม่ว่าจะเป็น พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม   งานบวชเนกขัมมจารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ ธันวาคม  งานอดีตเจ้าอาวาส/การมอบทุนการศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๗ ธันวาคม  งานฉลองเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๘ ธันวาคม   งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม  รวมถึง งานเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   จึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลาย ตั้งจิต ตั้งใจทำความดีในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ร่วมกับทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน

วันที่ 28/12/2561

บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๘ ปี พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน [27.05.2014]

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร น้ำสรง พร้อมพุ่มดอกบัว ๑ พาน ถวายพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๘ ปี ซึ่งในงานดังกล่าวสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการเถรสมาคม ได้ให้ความเมตตาเป็นประธานในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๘ ปี ครั้งนี้ด้วย  สร้างความปลาบปลื้มให้กับคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระเชตุพนทุกคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 28/12/2561

คุณกฤษณะ มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่วัดโพธิ์ [18.07.2014]เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗ นี้ทางวัดพระเชตุพน โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระสุธีธรรมานุวัตร หรือเจ้าคุณเทียบ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพน ได้ให้สัมภาษณ์คุณกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ที่ได้เดินทางมาถ่ายทำรายการโทรทัศน์และสัมภาษณ์เจ้าคุณเทียบ

ซึ่งบรรยากาศการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และการพูดคุยเต็มไปด้วยความรู้และภาพบรรยากาศความสวยงามของวัดโพธิ์ในมุมต่างๆ   ดังนั้นถ้าจะกล่าวว่า วัดโพธิ์เต็มไปด้วยเสน่ห์และสีสันและเรื่องราวที่น่าเรียนรู้ของคนทั้งโลกที่จะต้องเดินทางมาเยี่ยมชม ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่เกินเลยเกินไป

วันที่ 28/12/2561

ร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ เมืองจันทปูร์ ประเทศอินเดีย [14.05.2014]

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเพ็ญเดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชาของประเทศอินเดีย  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม ได้มีบัญชาให้พระอุดรคณารักษ์ เจ้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทย ไปปฏิบัติศาสนกิจบวชสามเณรอินเดีย ๒๐๐ รูป ณ วิทยาลัย ดร.อัมเบตการ์ เมืองจันทปูร์ ประเทศอินเดีย   ซึ่งการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจบวชสามเณรอินเดียในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเจริญสืบไป

วันที่ 28/12/2561

คณะสงฆ์รับเทียนแพและดอกไม้สดพระราชทาน [12.07.2014]เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำพานเทียนแพและดอกไม้สดพระราชทาน เพื่อสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร พระพุทธโลกนาถ พระวิหารพระพุทธไสยยาส รูปหล่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสและ พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน โดยมีพระราชวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพน เป็นผู้แทนคณะสงฆ์รับมอบพานเทียนแพและดอกไม้สดพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในครั้งนี้ 

วันที่ 28/12/2561