HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


บังสุกุลฉลองอุัฐิ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน [11.05.2015]     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดให้พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน รวมถึงบังสุกุลฉลองอัฐ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน 

     ในการนี้สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธี และในเวลา ๑๒.๓๐ น.ได้เชิญอัฐิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) จากตึกสุขุมาลธมฺมุทิส มาตั้งบูชาไว้ ณ คณะ ต.๓๔

วันที่ 28/12/2561

พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิพระธรรมปัญญาบดี [11.05.2015]

 เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น.ของวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตรงกับวันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งเป็นวันที่ ๓ ของการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี ( ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ทั้งนี้ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน และคณะศิษยานุศิษย์ที่ใกล้ชิดจำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

วันที่ 28/12/2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ [10.05.2015]        เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ และนับเป็นวันที่ ๒ ของงานบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยในช่วงเวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์และในเวลา ๑๑.๐๐ น.พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป ฉันภัตตาหารเพล โดยเสด็จพระราชกุศล และเวลา ๑๓.๓๐น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป บังกุกุล  เชิญโกศศพไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 

        และในเวลา ๑๗.๐๐ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) ซึ่งพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช)ในครั้งนี้ได้มีคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆและคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันที่ 28/12/2561

พุทธศาสนิกร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
ตามที่คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๙ -๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

       เมื่อวานนี้ ( วันที่ ๙ มี.ค.) ได้มีคณะข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงวัฒนธรรม ,เปรียญธรรมสมาคม ฯ, วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี รับเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ตลอดทั้งวัน

วันที่ 28/12/2561

พระราชเวทีรับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒ [05.05.2015]      เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒   ทั้งนี้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ร่วมแสดงมุทิตา โดยในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ ณ ตำหนักวาสุกรี   หลังจากนั้นพระสงฆ์ ๑๐ รูปสดับปกรณ์ ณ หอประชุมสงฆ์ น.๑๖   และในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น.คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน  ก่อนจะมีการสวดมาติกา-บังสุกุล ถวายแด่พระธรรมปัญญาบดี  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ โรงเรียนสุขุมาลธัมมุทิส ในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น.

วันที่ 28/12/2561

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เมื่อเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพน กรมการศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมกล่าวสดุดีถวายพระพรชัย ในวโรกาสพระชนม์มายุ ๕ รอบ

      และในเวลา ๐๙.๔๕ น.ได้มีการเทศน์คาถาพัน โดย ดร.พระมหากรวิก อหึสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุเทศเทพวราราม เป็นองค์แสดง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ รอบ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมฟังโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 28/12/2561

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมการ

ศาสนา และกรมการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ให้การต้อนรับ

คณะผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าว

โดยการจัดเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ จะจัดขึ้นในระหว่าง

วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

วันที่ 28/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม