HOME / History

卧佛寺的历史卧佛寺的历史

卧佛寺,官方全成为帕彻独彭皇家大寺院(Wat Phra Chetuphon Wimol Mangkhalaram Rajwaramahawihan),是可追溯至扎克里皇室首次执政的一级皇家寺院和庙宇。
国王拉玛一世在大城王朝时代约 1656 年,在曼谷大皇宫尚在建造之际,将曼谷的一座古庙 — 波它榄寺(Wat Photharam) 奉为皇家寺院。1783 年,国王还在此举行了效忠宣誓仪式。铭文显示国王拉玛一世和拉玛三世及主管十所工艺学校的部门的贵族召集了皇家工匠和懂艺术的僧侣来此建造各式建筑。1788年,为庆祝庙宇竣工,举行了盛大的庆典,这座庙也被重命名为帕彻独彭寺(Wat Phra Chetuphon Vimolmangklavas)。拉玛三世统治时期,卧佛寺进行了一次大整修。整修花了十六年,南面和西面庙宇区城均得以扩大。卧佛寺及其园地都被奉为圣地,讲经堂帕门德普(Phra Mondop) 和鳄鱼潭得以重建。后来,拉玛四世将其名字改为帕彻独彭寺(Wat Phra Chetuphon Vimolmangklavas)。卧佛寺现为具有重要历史和文化意义的景点,拥有无数艺术品。它是智慧和知识的宝库,是所有种族和信仰 人民进行精神集会的焦点。


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม