HOME / Contact / Plan

参观访问计划


วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ชาวต่างชาติจะต้องซื้อบัตรเข้าชมคนละ ๓๐๐ บาท สำหรับนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่าเข้าเยี่ยมชม อีเมล์: watpho.th@gmail.com

ดาวน์โหลดแผนผังวัดพระเชตุพน

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณและนวดแผนโบราณ (ในบริเวณวัดโพธิ์)

เปิดบริการทุกวันระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น

 

อัตราค่าบริการ

นวดไทย ชั่วโมงละ ๒๖๐ บาท
นวดฝ่าเท้า ๓๐ นาที ๒๘๐ บาท
นวดฝ่าเท้า ชั่วโมงละ ๔๒๐ บาท

สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐-๒๖๒๒-๓๕๓๓, ๐-๒๖๒๒-๓๕๕๑, ๐๘๖-๓๑๗-๕๕๖๐, ๐๘๖-๓๑๗-๕๕๖๒
http://www.watpomassage.com/
อีเมล์: watpo.ttm@gmail.com

 

นักท่องเที่ยวพึงกระทำเมื่อไปวัด

วัดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและปฏิบัติธรรม เมื่อเดินเข้าไปในกำแพงวัดแล้วควรประพฤติตัว เรียบร้อยและสุภาพต่อที่และทุกคนที่พบ การแต่งกายนิยมใช้ชุดประจำท้องถิ่นหรือชุดที่สุภาพเรียบร้อย (สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า) พุทธสถานทุกแห่งที่เดินเข้าไปจะต้องถอดรองเท้าวางไว้ที่เก็บข้างบันได ส่วนที่เป็นอาสนะสงฆ์ใช้เฉพาะสงฆ์แต่อนุญาตให้สุภาพบุรุษ ขึ้นไปช่วยพระสงฆ์ปฏิบัติกิจกรรมศาสนาและไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีขึ้นไป

พระพุทธรูปเป็นสิ่งแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนเคารพและกราบไหว้บูชา อนุญาตให้ถ่ายภาพข้างเคียงเป็นที่ระลึกได้ ห้ามทุกคนขึ้นไปบนองค์พระ (เว้นแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปทำความสะอาดและนำเครื่องบูชาถวาย)

พระสงฆ์ผู้แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพุทธศาสนิกชนและสุภาพชนให้ความเคารพนับถือ การปฏิบัติตัวต่อพระสงฆ์จึงให้ความนอบน้อมสุภาพด้วยกิริยา สุภาพสตรีห้ามสัมผัสกายพระสงฆ์และสามเณร เพราะเป็นพุทธบัญญัติ

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม