HOME / News / นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยี่ยมชมวัดโพธิ์ [19.11.2013]

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยี่ยมชมวัดโพธิ์ [19.11.2013]


วันที่ 28/12/2561
นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ พร้อมภริยา เดินทางเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์

     นายจอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ พร้อมภริยา เดินทางเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ โดยมีพระสุธีธรรมานุวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส นำชมและบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรีโดยนายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์และภริยาได้สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ พระพุทธโลกนาถ เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามแก่นจันทร์ มีขนาดสูง ๒๐ ศอก เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อกรุงแตก วัดต่าง ๆ ถูกเผาทำลายรวมถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ด้วย ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนฯ ขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธโลกนาถจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทิศตะวันออกจนปัจจุบัน

     พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลที่ ๑ ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า ที่ใต้ฐานชุกชีพระแท่นในชั้นที่ ๑ ได้บรรจุพระบรมอัฐิ (บางส่วน) และพระบรมราชสรีรางคารของบุรพกษัตริย์รัชกาลที่ ๑ ไว้ด้วย นอกจากนี้ยังสักการะ พระพุทธไสยาส หรือพระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู เป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทั้งวัด องค์พระก่อด้วยอิฐคือปูน ลงรักปิดทองทั้งองค์

     วัดโพธิ์เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.-สำนักข่าวไทย

     ที่มา: http://www.mcot.net/site/content?id=528b1d9b150ba0ec710002ce#.Up6hm8QW3ng


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม