HOME / Architecture / หอสมุดสมเด็จ ผวต

หอสมุดสมเด็จ ผวต       ทางวัดสร้างอาคารแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป. ๙) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน รูปที่ ๑๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ปัจจุบันได้รื้ออาคารเดิมแล้วสร้างใหม่เป็น ๓ ชั้น แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ในบริเวณเขตสังฆาวาส ติดกับถนนเชตุพน
       ชั้นที่ ๑ เป็นหอสมุดประจำ วัด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัด พระเชตุพน
       ชั้นที่ ๒ เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส และรูปหล่อยืน ขนาดเท่าองค์จริงของ สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป. ๙) อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนรูปที่ ๑๐ และทางวัดได้จัดทำ เป็นห้องประชุม
       ชั้นที่ ๓ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำ ค่าของวัดพระเชตุพน รวมทั้งสิ่งของที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ สิ่งสำ คัญที่เก็บไว้ใน ชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ เครื่องลายคราม เครื่องแก้วเจียระไน เครื่องประดับมุก และงาช้าง


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม