HOME / Album

อัลบัมภาพ


ภาพวัดพระเชตุพน ,ศิลปิน : คุณวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล-TH

ภาพวัดพระเชตุพน ,ศิลปิน : คุณวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล-TH

ภาพวัดพระเชตุพน ,ศิลปิน : คุณวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๙

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส-TH

พระวิหารพระพุทธไสยาส

พระวิหารพระพุทธไสยาส

พระวิหารพระพุทธไสยาส

พระพุทธโลกนาถ

พระพุทธโลกนาถ

พระพุทธโลกนาถ

พระพุทธเทวปฏิมากร

พระพุทธเทวปฏิมากร

พระพุทธเทวปฏิมากร

พระพุทธปาลิไลย

พระพุทธปาลิไลย

พระพุทธปาลิไลย

พระระเบียง

พระระเบียง

พระระเบียง

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

พระมณฑป

พระมณฑป

พระมณฑป

เขามอและเขาฤาษีดัดตน

เขามอและเขาฤาษีดัดตน

เขามอและเขาฤาษีดัดตน

ตุ๊กตาจีน

ตุ๊กตาจีน

ตุ๊กตาจีน

ภาพวัดพระเชตุพน , ศิลปิน : คุณวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล

ภาพวัดพระเชตุพน , ศิลปิน : คุณวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล

ภาพวัดพระเชตุพน , ศิลปิน : คุณวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล

วัดโพธิ์เมื่อวันวาน

วัดโพธิ์เมื่อวันวาน

วัดโพธิ์เมื่อวันวาน

พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม