HOME / Video / ประวัติแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ โดย : อาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร

ประวัติแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ โดย : อาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร


10571 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoบรรยายเรื่อง “ประวัติและพัฒนาการการแพทย์แผนไทย”
โดย : อาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร
…………………………………

โครงการอบรมวิทยากร ปี ๒๕๖๒
แผนกวิทยกร ฝ่ายทัศนศึกษา
ณ หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม