HOME / Video / กาพย์เห่เรือในรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลปัจจุบัน โดย : นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

กาพย์เห่เรือในรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลปัจจุบัน โดย : นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย


2857 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoกาพย์เห่เรือในรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลปัจจุบัน
โดย : นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย
………………………………………………………..

“เสวนาวิชาการ” เฉลิมฉลองโอกาส
“60 ปี งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ระหว่างวันที่ ๙ -๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม