HOME / Video / ไขพระนิพนธ์คำฤษฎี คลังศัพท์กวีโบราณ โดย : ผศ.รัตนพล ชื่นค้า

ไขพระนิพนธ์คำฤษฎี คลังศัพท์กวีโบราณ โดย : ผศ.รัตนพล ชื่นค้า


10583 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoไขพระนิพนธ์คำฤษฎี คลังศัพท์กวีโบราณ
โดย : ผศ.รัตนพล ชื่นค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
………………………………………………………..

“เสวนาวิชาการ” เฉลิมฉลองโอกาส
“60 ปี งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ระหว่างวันที่ ๙ -๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม