HOME / Video / ส่องศิลป์จีนสยาม ตามรอยเครื่องโต๊ะจีนวัดโพธิ์ โดย : อ.ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์

ส่องศิลป์จีนสยาม ตามรอยเครื่องโต๊ะจีนวัดโพธิ์ โดย : อ.ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์


8279 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoส่องศิลป์จีนสยาม ตามรอยเครื่องโต๊ะจีนวัดโพธิ์
โดย : อ.ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์
........................................
“เสวนาวิชาการ” เฉลิมฉลองโอกาส
“60 ปี งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ระหว่างวันที่ ๙ -๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม