HOME / Video / รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ตอน พระวิหารพระพุทธไสยาส

รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ตอน พระวิหารพระพุทธไสยาส


7163 VIEW | 20 มิ.ย. 62
watphoพิธีกร : อธิป เจริญชัยสกุลสุข / วิทยากร : พระครูสิริวีราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
ออกอากาศ วันเสารที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30น.-08.00น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2