HOME / Video / รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ตอน โคลงโลกนิติ

รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ตอน โคลงโลกนิติ


6798 VIEW | 20 มิ.ย. 62
watphoพิธีกร : อธิป เจริญชัยสกุลสุข / วิทยากร : พระมหากิตติศักดิ์ ฐานวโร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระอภิธรรม วัดพระเชตุพน