HOME / Video / โครการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑

โครการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑


8443 VIEW | 30 พ.ย. 61
watphoโครการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ถวายเป็นพระราชกุศล แด่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมมหาราชกุมารี

25 มีนาคม - 8 เมษายน 2561