HOME / News / • พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ศพอ.วัดพระเชตุพน •

• พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ศพอ.วัดพระเชตุพน •


วันที่ 23/07/2566


วันนี้ (๒๓ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน เป็นประธานสงฆ์ และพระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน เพื่อส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์และปฏิบัติธรรมตามวัยอันสมควร พร้อมเกื้อกูลให้วัดเป็นพื้นที่เชิงสร้างสรรค์รวมพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ โรงเรียน)
ในการนี้ พระครูวิริยธำรงค์ ผอ.ศพอ.วัดพระเชตุพน เป็นประธานอำนวยการพิธี พร้อมคณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม