HOME / News / • อายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระธรรมวชิรโมลี •

• อายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระธรรมวชิรโมลี •


วันที่ 06/07/2566
วันนี้ (๕ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดยานนาวา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต ป.ธ.๘,Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒
การนี้ คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ วัดยานนาวา ร่วมทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสมมเณรที่สอบไล่ได้แผนกนักธรรม และแผนกบาลี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พร้อมมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียน นักศึกษา ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม