HOME / News / พิธีต้อนรับเปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

พิธีต้อนรับเปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


วันที่ 14/06/2566


วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ มอบหมายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา วัดพระเชตุพน เป็นประธานในพิธีต้อนรับเปรียญธรรม ๓ ประโยค เนื่องในโอกาสที่ สามเณรศุภณัฐ ธงฤทธิ์ เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

ในการนี้อาราธนา พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมทั้งพระภิกษุ สามเณร เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน พระเถรานุเถระ อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม