HOME / News / • วันอัฏฐมีบูชา แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) วัดพระเชตุพน •

• วันอัฏฐมีบูชา แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) วัดพระเชตุพน •


วันที่ 12/06/2566
วันนี้ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นำพระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วัดพระเชตุพน ประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม