HOME / News / ดิถีวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพน

ดิถีวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพน


วันที่ 04/06/2566
วันนี้ (๓ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นองค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา "วิสาขปุณณมีธรรมกถา" และมอบหมายให้ พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำพระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วัดพระเชตุพน ประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม