HOME / News / • พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเนื่องในโอกาสครบ ๒๔๑ ปี วันที่ระลึกมหาจักรี •

• พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเนื่องในโอกาสครบ ๒๔๑ ปี วันที่ระลึกมหาจักรี •


วันที่ 06/04/2566


 
วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเนื่องในโอกาสครบ ๒๔๑ ปี วันที่ระลึกมหาจักรี โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานในพิธี
ในการนี้อาราธนา พระราชาคณะ พระสังฆาธิการวัดพระเชตุพน พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม สวดมาติกา สดับปกรณ์ จากนั้นอาราธนา พระเทพปวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เสร็จแล้ว กราบอาราธนา เจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพศิรินทราวาส เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมนายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน นายไพศาล คุนผลิน ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพนร่วมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม