HOME / News / • กิจกรรมวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ วัดพระเชตุพน •

• กิจกรรมวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ วัดพระเชตุพน •


วันที่ 06/04/2566


วันนี้ (๕ เมษายน ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระครูอาคมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเชตุพน นำพระภิกษุ สามเณร ทำวัตรเช้า และสาธุชนทำวัตรเช้า สมาทานอุโบสถศีล
ในการนี้ มอบหมายให้ พระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยมี พระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ,พระมหาพงศธร ธมฺมภาณี ป.ธ.๖ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ (ภาคบ่าย) สาธุชน ฟังธรรม เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม