HOME / News / ศาสนสัมพันธ์คณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์

ศาสนสัมพันธ์คณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์


วันที่ 15/03/2566


 
วันนี้ (๑๔ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รับถวายสักการะและปฏิสันถารต้อนรับ พระราชธรรมานุสิฐ Most Venerable Dr.Fazhao เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาถวายสักการะ และเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระราชจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในฐานะกัลยาณมิตร และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมคณะ ร่วมปฏิสันถารและรับรอง ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม