HOME / News / ประชุมคณะทำงานบรรพชาสามเณร วัดพระเชตุพน

ประชุมคณะทำงานบรรพชาสามเณร วัดพระเชตุพน


วันที่ 13/03/2566


 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมตตาให้ ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ดำเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ
ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

การนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพวัชราจารย์
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน
มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล)
รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน
ร่วมกับหัวหน้าแผนกสำนักปฏิบัติธรรม
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกสาธารณกุศล
หัวหน้าแผนกศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาค และคณะ

ร่วมดำเนินการประชุมหารือแนวทางรูปแบบ
การจัดโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีเครือข่าย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๒๒๒ ๗๘๓๑
๐๘๔ ๔๕๕ ๕๘๕๕, ๐๘๕ ๑๒๐ ๐๑๓๑


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม