HOME / News / สนทนาธรรมถวายความรู้พระนวกะและสามเณร

สนทนาธรรมถวายความรู้พระนวกะและสามเณร


วันที่ 13/03/2566เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

มอบหมายให้ พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.๙, น.บ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
หัวหน้าแผนกสำนักปฏิบัติธรรม วัดพระเชตุพน

สนทนาธรรมถวายความรู้พระนวกภูมิและสามเณร
ผู้บรรพชาอุปสมบทศึกษาปฏิบัติธรรมระยะสั้น (๑๕ วัน)
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม