HOME / News / พิธีต้อนรับพระบัญชาผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

พิธีต้อนรับพระบัญชาผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง


วันที่ 15/01/2565


 
วานนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๕) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมจำนวน ๙ รูป
ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑. พระมงคลวชิรากร (สมบัติ)
๒. พระญาณวชิรวงศ์ (วีรธรรม)
๓. พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล)
๔. พระมหาศิริวัฒก์ โพธิญาโณ ป.ธ.๖
๕. พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖
ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๖. พระมหาสิน เอกคฺคจิตโต ป.ธ.๙
๗. พระครูวิจิตรโฆษา (สมัคร)
๘. พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว ป.ธ.๗
๙. พระครูปลัดเอกลักษณ์ กตปุญฺโญ
การนี้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน โดยอาราธนาพระราชาคณะ พระเถรานุเถระ วัดพระเชตุพน สดับปกรณ์ และเจริญชัยมงคลคาถา โดยมี นายไพศาล คุนผลิน ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน อ่านพระบัญชา พร้อมข้าราชการ สาธุชน ร่วมถวายมุทิตา
.
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม