HOME / News / งานบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

งานบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


วันที่ 28/12/2561

ภาพบรรยากาศงานบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.โดยพระราชวชิราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่และรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมบวชกว่า ๑๕๐ ท่าน


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม