HOME / News / พระราชเวทีรับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒ [05.05.2015]

พระราชเวทีรับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒ [05.05.2015]


วันที่ 28/12/2561
      เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒   ทั้งนี้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ร่วมแสดงมุทิตา โดยในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ ณ ตำหนักวาสุกรี   หลังจากนั้นพระสงฆ์ ๑๐ รูปสดับปกรณ์ ณ หอประชุมสงฆ์ น.๑๖   และในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น.คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน  ก่อนจะมีการสวดมาติกา-บังสุกุล ถวายแด่พระธรรมปัญญาบดี  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ โรงเรียนสุขุมาลธัมมุทิส ในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น.


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม