HOME / News / โครงการปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โครงการปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


วันที่ 28/12/2561

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
เช้าวันนี้ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
ได้เมตตามาให้โอวาทแก่โยคี
ในโครงการปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๖)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
----------------------------------
ขอเชิญ
ร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ พร้อมทั้งอุทิศถวาย และ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ณ ศาลาการเปรียญ
(ครั้งที่ ๗) วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ครั้งที่ ๘) วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
สอนตามแนวแห่งสติปัฎฐาน ๔ "พองหนอ ยุบหนอ"

โดย..ทีมพระวิปัสสนาจารย์
ที่มี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติและการสอน จาก..สำนักวิปัสสนา วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน  สหภาพเมียนมาร์
ดูแลผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน
--------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูล....
พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.๙
โทร.๐๘๔-๑๗๖-๕๘๖๒
และ
คุณตุ้ย โทร.๐๘๐-๘๑๘-๑๗๑๙
-------------------------------
***ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ทางวัดพระเชตุพนเป็นเจ้าภาพตลอดโครงการ
หากพุทธศาสนิกชน ผู้มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ (ตามกำลังศรัทธา) ทางวัดจะออกใบอนุโมทนาให้


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม