HOME / News / วัดพระเชตุพน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

วัดพระเชตุพน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9


วันที่ 28/12/2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม เวลา 14.00 น. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กทม. นายมานัส ทารัตน์ใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” มีพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และนำเจริญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 9 นาที ทั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ และด้อยโอกาส 325 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมจาริณี ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม