HOME / News / • ถวายความรู้พระนวกภูมิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •

• ถวายความรู้พระนวกภูมิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •


วันที่ 23/08/2566


วันนี้ (๒๑ ส.ค. ๖๖) พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา วัดพระเชตุพน เมตตาบรรยายถวายความรู้วิชาศาสนพิธึและเสขิยวัตรแก่พระนวกภูมิ ในการจัดการเรียนการสอนชั้นนวกภูมิ สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ซึ่งมีพระนวกภูมิรับการถวายความรู้ โดยพระราชาคณะวัดพระเชตุพน ประกอบด้วย พระเทพวชิรโมลี ถวายความรู้วิชาศาสนพิธี พระเทพวชิรโสภณ ถวายความรู้วิชาพุทธประวัติ พระมงคลวชิรากร ถวายความรู้วิชาวินัย พระญาณวชิรวงศ์ ถวายความรู้วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม และพระสุธีวชิรปฏิภาณ ถวายความรู้วิชาธรรมะและคิหิปฏิบัติ ตลอดกาลพรรษากาล พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลาพงศา ชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม