HOME / News / • พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร •

• พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร •


วันที่ 23/08/2566วันนี้ (๑๘ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานในพิธีต้อนรับเปรียญธรรม ๗,๕,๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๘ รูป
๑.สามเณรพานิช ราชวังเมือง ป.ธ.๗
๒.สามเณรศิวกร อสิพงษ์ ป.ธ.๗
๓.พระมหาศรชัย รติโก ป.ธ.๕
๔.พระมหาโยธิน ฐิตธีโร ป.ธ.๕
๕.พระมหาวิศรุต ฐิตเมโธ ป.ธ.๔
๖.พระมหาปุณณ์ ปุณฺณธีโร ป.ธ.๔
๗.สามเณรจิรโชติ ไตรหล่อย ป.ธ.๔
๘.สามเณรธนพล ทินรัตน์ ป.ธ.๔
โดยมี พระเทพวชิรโมลี ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา วัดพระเชตุพน เป็นประธานอำนวยการพิธี พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร ป.ธ.๙, พธ.ม. อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน และคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ร่วมดำเนินงานจัดพิธี
ในการนี้อาราธนา พระราชาคณะ พระสังฆาธิการ พร้อมทั้งคณะครูแผนกบาลี แผนกธรรม และนักเรียนในพระอารามร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม