HOME / News / • บรรยายถวายความรู้พระนวกภูมิ วัดพระเชตุพน •

• บรรยายถวายความรู้พระนวกภูมิ วัดพระเชตุพน •


วันที่ 23/08/2566


 __________________________________________
๑. บวชให้รีบสึก (ศึกษา) แต่งให้รีบเลิก (เลิกละอบายมุข)
๒. บวชพระ ๓ น้ำ : น้ำโคลน น้ำเปล่า น้ำหอม
๓. ชาย ๓ โบสถ์ : ไม่ใช่บวชสามครั้ง
๔. เบญจเพส : ปรับวัยตั้งใจสร้างชีวิต
๕. การอธิษฐาน ไม่ใช่การอ้อนวอนขอพร
๖. สติเป็นกำลังภายใน ปัญญากำลังภายนอก
๗. วันดี ดวงดี ฤกษ์ดี เพราะประพฤติดี
๘. มีบุญ สบายใจ มีกุศล ไม่หลงทาง
๙. อยู่ให้เป็น รักษาใจให้เย็น
๑๐. สมณภาวะ สมณธรรม สมณคุณ
______________________________________
บันทึกการสนทนาเรียนวิชาธรรมะ ชั้นนวกภูมิ ครั้งที่ ๑
พระนวกภูมิ พรรษากาล พุทธศักราช ๒๕๖๖
ณ ศาลาพงศา ชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม