HOME / News / • พระปาติโมกข์ : แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ วัดพระเชตุพน •

• พระปาติโมกข์ : แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ วัดพระเชตุพน •


วันที่ 23/08/2566วันนี้ (๑๖ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระสงฆ์ พระนวกภูมิ วัดพระเชตุพน ทำวัตรเย็น และฟังพระปาติโมกข์ (อุโบสถกรรม) โดยมี พระมหานรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๗, พธ.บ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นองค์สาธยายพระปาติโมกข์ สอบทานโดย พระครูอาคมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม