HOME / News / • ประชุมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม-บาลี สำนักเรียนวัดพระเชตุพน •

• ประชุมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม-บาลี สำนักเรียนวัดพระเชตุพน •


วันที่ 15/08/2566ค่ำวานนี้ (๑๓ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานการประชุมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม-บาลี สำนักเรียนวัดพระเชตุพน เพื่อรับฟัง ติดตามหารือแนวทางส่งเสริม พัฒนาการเรียนการสอนแผนกธรรมและแผนกบาลี พร้อมทั้งปรารภแนวทางการพัฒนาศาสนกิจด้านศาสนศึกษา การสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน
โดยมีพระเถรานุเถระ อาทิ พระเทพวชิรโมลี, พระญาณวชิรวงศ์, พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูสอน เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ หอประชุม ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม