HOME / News / • พิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอนชั้นนวกภูมิ วัดพระเชตุพน •

• พิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอนชั้นนวกภูมิ วัดพระเชตุพน •


วันที่ 11/08/2566


ค่ำวันนี้ (๑๐ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานเปิดปฐมนิเทศการเรียนการสอนชั้นนวกภูมิ โดยมีพระเถรานุเถระ อาทิ พระเทพวชิรโมลี, พระเทพวชิรโสภณ, พระญาณวชิรวงศ์, พระสุธีชิรปฏิภาณ, พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน กล่าวถวายรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูสอนพระปริยัติธรรม และพระนวกะ ร่วมพิธีปฐมนิเทศ ณ หอประชุม ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม