HOME / News / • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

• พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 07/08/2566วันนี้ (๖ ส.ค. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน มอบหมายถวายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
โดยอาราธนาพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร พระเปรียญ พระฐานานุกรม พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งพระอาราม เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมี นายนพดล เฮงเจริญ กรรมการบริหารวัดพระเชตุพน ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน พร้อมข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม