HOME / News / • ดิถีอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพน •

• ดิถีอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพน •


วันที่ 03/08/2566


ค่ำวันนี้ (๑ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพน พร้อมอุบาสก อุบาสิกา เยาวชน นักเรียน ประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม