HOME / News / • พิธีต้อนรับสัญญาบัตร - พัดยศ พระเทพวชิรโสภณ •

• พิธีต้อนรับสัญญาบัตร - พัดยศ พระเทพวชิรโสภณ •


วันที่ 01/08/2566


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้ พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙, อ.ม.) เจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพวชิรโสภณ สุวิมลศาสนกิจ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ โดยอาราธนา พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน พร้อมข้าราชการ สาธุชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม