HOME / News / สอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ส่วนภูมิภาค

สอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ส่วนภูมิภาค


วันที่ 25/01/2566


 
สนามสอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันนี้ (๒๓ ม.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในการเปิดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นสนามสอบ ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ส่วนภูมิภาค (คณะสงฆ์หนกลาง) จำนวน ๓๕๘ รูป รวม ๒๙ สำนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
ในการนี้ พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระเถรานุเถระ และผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเยี่ยมสนามสอบ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม