HOME / News / โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ [27.03.2014]

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ [27.03.2014]


วันที่ 28/12/2561
ภาพบรรยากาศงาน (๒๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๗) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม